ژانویه 3, 2018

آموزش تنظیمات Print Server در دستگاه DSL-2877AL A3

آموزش تنظیمات Print Server DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
ژانویه 3, 2018

آموزش تنظیمات Print Server در دستگاه DSL-2877AL A1&A2

آموزش تنظیمات Print Server DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
ژانویه 3, 2018

آموزش تنظیمات SAMBA برای DSL-2877AL

آموزش تنظیمات SAMBA DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.