خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

آشنایی با SNR و روش مشاهده آن در تنظیمات مودم های دی لینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش مک فیلتر دستگاه DSL-2740U

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش مک فیلتر دستگاه DSL-2750U

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش مسائل امنیتی و مک فیلتر دستگاه DSL-2730U

دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات ADSL-2520U&DIR-600

  راهنمای تنظیمات ADSL-2520U&DIR-600 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات WAN در DSL-224

راهنمای تنظیمات WAN DSL-224 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات Print Server در دستگاه DSL-2877AL A3

آموزش تنظیمات Print Server DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات Print Server در دستگاه DSL-2877AL A1&A2

آموزش تنظیمات Print Server DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش نصب پرینتر برروی دستگاه DSL-2750U

آموزش نصب پرینتر DSL-2750U H/W:J1 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.