slider1
خرداد ۲۶, ۱۳۹۸

آشنایی با SNR و روش مشاهده آن در تنظیمات مودم های دی لینک

آبان ۱۳, ۱۳۹۷

حل مشکل اینترنت برخی از دستگاههای DWR-730

اگر از دستگاه مودم سیمکارتی جیبی دیلینک مدل  DWR-730 استفاده میکنید و با وجود داشتن بسته اینترنتی و سیگنال نمیتوانید به اینترنت وصل شوید کافی است […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

طریقه راه اندازی DNR دی-لینک مدل DNR-312L

طریقه راه اندازی ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه دی-لینک مدل DNR-312L
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

راهنمای نصب و راه اندازی ISCSI DNS-340L

راهنمای نصب و راه اندازی ISCSI DNS-340L
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات DAP-1360

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

راهنمای نصب و راه اندازی DVG-6004S و DVG-6008S

راهنمای نصب و راه اندازی DVG-6004S و DVG-6008S با سرور ویپ الستیکس (ترانک)
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش رجیستر کردن داخلی روی دستگاه dph-150se دیلینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تنظیم Time server در دستگاه DVX-3000 دی-لینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تعریف time group در دستگاه DVX-3000 دی-لینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تعریف time condition در دستگاه DVX-3000 دی-لینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش ضبط صدا بر روی دستگاه DVX-3000 دیلینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تعریف RING GROUP در دستگاه DVX-3000

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تعریف queue در دستگاه DVX-3000

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تعریف outbound routes در دستگاه DVX-3000 28

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش ورود به صفحه تنظیمات دستگاه DVX-3000 دی-لینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

تعریف IVR در دستگاه DVX-3000 دیلینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش تعریف inbound route در دستگاه DVX-3000 دیلینک

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش نرم افزار EZFI

نرم افزار EZFI اپلیکیشنی برای مدیریت برخی از دستگاه های سیمکارتی دی-لینک می باشد.روش کار با این برنامه را میتوانید در این صفحه دانلود نمایید.
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش مک فیلتر دستگاه DSL-2740U

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش مک فیلتر دستگاه DSL-2750U

بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

آموزش مسائل امنیتی و مک فیلتر دستگاه DSL-2730U

بهمن ۲, ۱۳۹۶

آموزش راه اندازی پریزهای هوشمند دی-لینک

جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۶, ۱۳۹۶

تعریف داخلی روی دستگاه DVX-3000 دیلینک

دی ۱۶, ۱۳۹۶

کلیپ آموزش تنظیمات DWR-932 D2

دی ۱۶, ۱۳۹۶

کلیپ راه اندازی دستگاه های خانه هوشمند دی-لینک

دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DCS-935L

  راهنمای تنظیمات DCS-935L جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DCS-825L

  راهنمای تنظیمات DCS-825L جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DWR-921 C1

راهنمای تنظیمات DWR-921 H/W:C1 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DWR-932C

راهنمای تنظیمات DWR-932c جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DWR-932 B1

راهنمای تنظیمات DWR-932 B1 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DWR-953 A2

راهنمای تنظیمات DWR-953 H/W:A2 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DWR-932 D1

راهنمای تنظیمات DWR-932 D1 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DWR-932 D2

راهنمای تنظیمات DWR-932 D2 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات دستگاه DWR-730

  راهنمای تنظیمات DWR-730 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات ADSL-2520U&DIR-600

  راهنمای تنظیمات ADSL-2520U&DIR-600 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات WAN در DSL-224

راهنمای تنظیمات WAN DSL-224 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات Print Server در دستگاه DSL-2877AL A3

آموزش تنظیمات Print Server DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات Print Server در دستگاه DSL-2877AL A1&A2

آموزش تنظیمات Print Server DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش نصب پرینتر برروی دستگاه DSL-2750U

آموزش نصب پرینتر DSL-2750U H/W:J1 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات SAMBA برای DSL-2877AL

آموزش تنظیمات SAMBA DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات ADSL برای DSL-2877AL

راهنمای تنظیمات ADSL DSL-2877AL جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات VDSL برای DSL-224

راهنمای تنظیمات VDSL DSL-224 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۳, ۱۳۹۶

آموزش تنظیمات ADSL برای DSL-224

راهنمای تنظیمات ADSL DSL-224 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۲, ۱۳۹۶

آموزش نصب و راه اندازی دستگاه DSL-2740U

  راهنمای تنظیمات مودم DSL-2740U H/W: V1&V2 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۲, ۱۳۹۶

آموزش نصب و راه اندازی دستگاه DSL-2750U

راهنمای نصب پرینتر برروی دستگاه DSL-2750U H/W: J1 F/W:1.00 ME جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک نمایید.
دی ۱۲, ۱۳۹۶

آموزش نصب و راه اندازی دستگاه DSL-2730U

راهنمای نصب و راه اندازی DSL-2750U H/W:V1&V2 جهت دانلود فایل روی آیکون زیر کلیک کنید
کانال تلگرام شرکت ایزی

کانال تلگرام شرکت ایزی